donkere elzenzompzwam
wetenschappelijke naam Alnicola scolecina
zeldzaamheid algemeen
voorkomen op veen en humus in loofbossen (elzenbroekbos)
vindplaats Tholen, november 2010