beukwortelzwam
Wetenschappelijke naam Xerula radicata 
Zeldzaamheid  algemeen
Voorkomen op levende en dode wortels, op de boomvoet van vooral beuken
Vindplaats  Kapelle, oktober 2011