sombere knolparasolzwam
Wetenschappelijke naam Chlorophyllum olivieri 
Zeldzaamheid vrij algemeen 
Voorkomen op strooisel bij naaldbomen 
Vindplaats Oranjezon, september 2019