rood oorzwammetje
Wetenschappelijke naam Crepidotus cinnabarinus 
Zeldzaamheid zeer zeldzaam 
Voorkomen op dood loofhout (populier?) 
Vindplaats Poelbos Goes, oktober 2014