rafelige parasolzwam
Wetenschappelijke naam Macroleiota excoriata 
Zeldzaamheid matig algemeen, staat op de Rode Lijst als 'bedreigd'
Voorkomen op grond in matig bemeste weilanden 
Vindplaats Neeltje Jans, november 2014