rafelige parasolzwam
Wetenschappelijke naam Macrolepiota excoriata 
Zeldzaamheid  matig algemeen, staat op de Rode Lijst als 'bedreigd'
Voorkomen  op grond in weilanden
Vindplaats  Cadzand, oktober 2017