prachtmycena
Wetenschappelijke naam Mycena crocata 
Zeldzaamheid zeer zeldzaam; staat op de Rode Lijst als 'gevoelig' 
Voorkomen op dode takken (beuken!) in parken en plantsoenen
Vindplaats Poelbos, Goes, oktober 2012