prachtmycena
Wetenschappelijke naam Mycena crocata 
Zeldzaamheid  zeer zeldzaam, staat op de Rode Lijst als 'gevoelig'
Voorkomen  op dode takken (beuken!) in parken en plantsoenen
Vindplaats Poelbos, Goes, oktober 2011