sombere knolparasolzwam
Wetenschappelijke naam Macrolepiota olivieri
Zeldzaamheid vrij zeldzaam
Voorkomen  op strooisel in naaldbossen
Vindplaats Sint-Jansteen, september 2011