grote parasolzwam
Wetenschappelijke naam Macrolepiota procera 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op humus 
Vindplaats Woerdense Verlaat, september 2019