grote parasolzwam
Wetenschappelijke naam Macrolepiota procera 
Zeldzaamheid algemeen
Voorkomen op humus 
Vindplaats Clinge, oktober 2017