grote parasolzwam
Wetenschappelijke naam Macrolepiota procera 
Zeldzaamheid algemeen
Voorkomen op humus in houtwallen en lanen  
Vindplaats Zeepeduinen, september 2017