grote bloedsteelmycena
wetenschappelijke naam Mycena haematopus
zeldzaamheid algemeen
voorkomen op dood hout in loof- en naaldbossen
vindplaats De Schotsman, oktober 2009