draadsteelmycena
wetenschappelijke naam Mycena filopes
zeldzaamheid algemeen
voorkomen op strooisel in loofbossen en graslanden
vindplaats Poelbos Goes, oktober 2010