groene knolamaniet
Wetenschappelijke naam Amanita phalloides 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op humus en klei in loofbossen en op rijk zand 
Vindplaats Lauwersmeergebied, oktober 2013