groene knolamaniet
Wetenschappelijke naam Amanita phalloides 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op humus in loofbossen 
Vindplaats Ouwerkerk, augustus 2017