groene knolamaniet
wetenschappelijke naam Amanita phalloides
zeldzaamheid algemeen
voorkomen op humus en klei in loofbossen en op rijk zand
vindplaats De Schotsman, november 2009