ziekenhuisboomkorst
wetenschappelijke naam Cerocorticium confluens
zeldzaamheid algemeen
voorkomen loofbossen
vindplaats Poelbos Goes, oktober 2009