vals judasoor
Wetenschappelijke naam Auriculariopsis ampla 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dode takken en twijgen van loofbomen (vooral populier)
Vindplaats Kapelle, september 2012