vals judasoor
Wetenschappelijke naam Auriculariopsis ampla 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dode takken twijgen van loofbomen (vooral populier) 
Vindplaats Kapelle, september 2012