twijgkorstzwam
Wetenschappelijke naam Stereum ochraceoflavum 
Zeldzaamheid zeer agemeen 
Voorkomen op dde takken van loofbomen 
Vindplaats Kapelle, oktober 2015