schorsbreker
Wetenschappelijke naam Vuilleminia comedens 
Zeldzaamheid algemeen
Voorkomen op dode takken in loofbossen (eik) 
Vindplaats Westkapelle, januari 2012