rondsporige stinkkorstzwam
wetenschappelijke naam Scytonistroma hemidichophyticum
zeldzaamheid zeldzaam
voorkomen loofbos, rijk zand
vindplaats Poelbos Goes, december 2009