grootsporige raspzwam
Wetenschappelijke naam Steccherinum bourdotiiĀ 
Zeldzaamheid algemeenĀ 
Voorkomen op dood loofhout, vooral els
Vindplaats Kamperland, februari 2014