plooivlieswaaiertje
wetenschappelijke naam Plicaturopsis crispa
zeldzaamheid algemeen
voorkomen loofbossen, kalkrijke leem
vindplaats Gadrabos Burgh-Haamstede, november 2009