penseelfranjezwam
Wetenschappelijke naam Thelephora penicillata 
Zeldzaamheid  zeldzaam
Voorkomen  op grond in loof- en naaldbossen
Vindplaats  Markiezaat, augustus 2011