papierzwammetje
Wetenschappelijke naam Byssomerulius corium 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op takken van dood loofhout 
Vindplaats Poelbos, Goes, december 2016