papierzwammetje
Wetenschappelijke naam  Byssomerulius corium
Zeldzaamheid  zeer algemeen
Voorkomen  op takken van dood loofhout
Vindplaats  Zuidzande, februari 2011