papierzwammetje
Wetenschappelijke naam Byssomerulius corium
Zeldzaamheid zeer algemeen
Voorkomen op takken van dood loofhout
Vindplaats Wolphaartsdijk, De Piet, februari 2009