oranjerode schorszwam
wetenschappelijke naam Peniophora incarnata
zeldzaamheid algemeen
voorkomen loofbossen, akker, park, stad
vindplaats Ouwerkerk, februari 2010