oranje aderzwam
Wetenschappelijke naam Phlebia radiata 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood loofhout (eik) 
Vindplaats Veere, november 2014