oranje aderzwam
Wetenschappelijke naam Phlebia radiata 
Zeldzaamheid algemeen
Voorkomen op dode takken en stammen van loofbomen (eik) 
Vindplaats Poelbos, Goes, november 2011