oranje aderzwam
Wetenschappelijke naam Phlebia radiata 
Zeldzaamheid algemeen
Voorkomen op dood loofhout (eik)
Vindplaats Kapelle, december 2014