gewone korstvuurzwam
Wetenschappelijke naam Phellinus ferruginosus 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood loofhout, vooral eiken 
Vindplaats Kamperland, februari 2014