gewone franjezwam
Wetenschappelijke naam Thelephora terrestris 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op humusarm zand in naaldbossen 
Vindplaats Woensdrecht, oktober 2015