getande boomkorst
Wetenschappelijke naam Cerocortium molare 
Zeldzaamheid vrij zeldzaam 
Voorkomen op dode takken van loofbomen (vooral eik) 
Vindplaats Oostkapelle, oktober 2012