gele stekelkorstzwam
Wetenschappelijke naam Mycoacia muda 
Zeldzaamheid algemeen
Voorkomen op dood hout in loofbossen 
Vindplaats Ritthem, september 2013