blauwe korstzwam
Wetenschappelijke naam Terana coerulea 
Zeldzaamheid zeer zeldzaam, staat op de Rode Lijst als 'kwetsbaar' 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Noord-Beveland, januari 2013