hoorn-van-overvloed
Wetenschappelijke naam Craterellus cornucopioides 
Zeldzaamheid zeer zeldzaam, staat op de Rode Lijst als 'ernstig bedreigd' 
Voorkomen  op humus bij beuken
Vindplaats  Sauerland, oktober 2014