rookzwam
Wetenschappelijke naam Bjerkandera fumosa
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op loofhout 
Vindplaats Ritthem, oktober 2013