rookzwam
wetenschappelijke naam Bjerkandera fumosa
zeldzaamheid algemeen
voorkomen op loofhout
vindplaats Poelbos Goes, december 2009