kleine kaaszwam
Wetenschappelijke naam Skeletocutis nivea 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats De Piet, Wolphaartsdijk, maart 2017