kleine kaaszwam
Wetenschappelijke naam Skeletocutis nivea 
Zeldzaamheid algemeen
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Kapelle, december 2014