harslakzwam
Wetenschappelijke naam Ganoderma resinaceum 
Zeldzaamheid vrij algemeen 
Voorkomen op levende stammen (eik) 
Vindplaats Sint Jansteen, augustus 2017