parelstuifzwam
Wetenschappelijke naam Lycoperdon perlatumĀ 
Zeldzaamheid algemeenĀ 
Voorkomen op humus in loofbossen, bermen en tuinen, op voedselrijke bodemsĀ 
Vindplaats Poelbos, Goes, oktober 2012