loodgrijze bovist
Wetenschappelijke naam Bovista plumbea 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op humusarm zand in arme graslanden en duinen 
Vindplaats De Punt, Goeree, april 2012