kogelwerper
Wetenschappelijke naam Spaerobolus stellatus 
Zeldzaamheid algemeen, staat op de Rode Lijst als 'gevoelig'
Voorkomen op dood loof- en naaldhout 
Vindplaats Clinge, november 2013