kostgangerboleet
Wetenschappelijke naam Pseudoboletus parasiticus 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen in loofbossen op buikzwammen 
Vindplaats Brummen, september 2017