kostgangerboleet
Wetenschappelijke naam Pseudoboletus parasiticus
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op buikzwammen
Vindplaats Bergen op Zoom,  oktober 2014