kostgangerboleet
Wetenschappelijke naam Pseudoboletus parasiticusĀ 
Zeldzaamheid algemeenĀ 
Voorkomen op buikzwammen
Vindplaats Oostkapelle, augustus 2014